Jak znaleźć dobry ośrodek psychoterapii w Katowicach?

W społeczeństwie wciąż krąży jeden krzywdzący stereotyp – dotyczący zaburzeń psychicznych. Stwierdzenie, że chodzi się do psychiatry, psychologa czy uczęszcza na wizyty u psychoterapeuty może spotkać się z negatywną reakcją. Dlatego wiele osób ukrywa się z tymi faktami. Boją się potępienia przez innych. Dlatego też wiele ludzi rezygnuje lub nie chce uczęszczać na psychoterapię. W ten sposób tkwią w pułapce własnych dysfunkcji psychicznych lub błędów w komunikacji międzyludzkiej. Gdyby naprawili owe mankamenty, ich życie stałoby się lżejsze i łatwiejsze.

Możemy wyróżnić dwie formy psychoterapii – grupową i indywidualną. Ta druga jest najczęściej płatna. Każda ma celu wprowadzenie długotrwałych zmian w sposobie postępowania i myślenia pacjenta. Należą do nich przemiany niewłaściwych postaw i przekonań pacjenta, zmianę w jego postrzeganiu świata i innych oraz wypracowania mechanizmów obronnych. Uczą poprawnych, korzystnych relacji międzyludzkich.

Nie da się wprowadzić zmian w miesiąc. Psychoterapia to żmudny, długi i męczący proces, który wymaga pełnego zaangażowania ze strony pacjenta i dużego stopnia zaufania w stosunku do psychoterapeuty. Istotne jest, by znaleźć psychologa, który będzie nam odpowiadał.

Psychoterapia grupowa, jak nazwa wskazuje, uczy relacji w gronie pewnych obcych osób. Jest polecana ludziom, którzy mają problemy z interakcjami międzyludzkimi. Zetknięcie się z grupą zupełnie nieznanych osób i możliwość opowiadania im o swoich problemach, najskrytszych myślach bez potępienia jest oczyszczające i uzdrawiające.

Nie jest to regułą, jednak na psychoterapię indywidualną zgłaszają się zwykle osoby z np. zaburzeniami nerwicowymi. Próbują zrozumieć samych siebie oraz wyprawować właściwe, dojrzałe mechanizmy obronne.

Pierwszym etapem jest postanowienie, czy jest nam potrzebna terapia i czy chcemy zmierzyć się ze swoją psychiką. Gdy już podejmiemy twierdzącą decyzję, możemy zastanawiać się, gdzie i jak ma się odbywać psychoterapia. Katowice są większym miastem, więc znalezienie tutaj odpowiednich ośrodków psychoterapeutycznych nie będzie problemem. Mieszkańcy małych, okolicznych miejscowości zmuszeni są tutaj dojeżdżać. Mogą też wybrać inne miasta, np. Katowice. Jeśli szukamy dobrego psychoterapeuty, możemy skorzystać z poczty pantoflowej lub zasięgnąć opinii w Internecie. Niewielką trudność sprawia znalezienie takiej formy jak grupowa psychoterapia. Katowice są na tyle dużym miastem, by znajdowało się tu kilka grupowych ośrodków psychoterapeutycznych. Wystarczy zadzwonić i zapytać się, kiedy jest możliwe przystąpienie do jakiejś grupy terapeutycznej.