Pomiary dobiegu: dlaczego są kluczowe?

W Twojej firmie nie brakuje rozwiązań, dzięki którym wiele czynności odbywa się w sposób zautomatyzowany? Super. Nie możesz jednak zapominać o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. A pomiary dobiegu mają z tym zagadnieniem wiele wspólnego…

Bez wątpienia to, że np. linia produkcyjna działa w sposób zautomatyzowany (jednocześnie przy minimalnym zaangażowaniu ze strony człowieka) bardzo minimalizuje ryzyko ewentualnych wypadków. Cały czas mogą one jednak wystąpić w praktyce. Jest zatem ważne, by obowiązkowo stosować wyposażenie ochronne. Dzięki niemu można np. zachować bezpieczny dystans – pomiędzy takim wyposażeniem i źródłem ewentualnego zagrożenia… Bardzo istotny jest zatem pomiar realnego czasu zatrzymania maszyny (pomiar dobiegu). Co warto wiedzieć na temat tego zagadnienia? Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły, to należy zapoznać się z tym artykułem https://racontrols.pl/bazawiedzy/pomiary-dobiegu/.

Wyposażenie ochronne powinno wykluczać sytuacje, w których pracownik znajdzie się w bezpośrednim zasięgu zagrożenia (może ono wystąpić na jego stanowisku). Istotne jest na pewno ustalenie optymalnego dystansu wyposażenia ochronnego od maszyny. Często nie da się zaś dokładnie określić całkowitego czasu zatrzymania urządzenia… Należy zatem wykonać praktyczny pomiar na istniejącym układzie.

Składają się na niego mechaniczne elementy wykonawcze (np. chodzi o silniki, czy elementy napędzane przez siłowniki). Rzeczywisty czas zatrzymania elementów wykonawczych zależy zaś od różnych zmiennych. Są to: masa własna, prędkość, ciśnienie medium zasilającego, czas przełączania styczników albo elektrozaworów itd.

Do wykonania pomiaru w warunkach rzeczywistych jest wykorzystywany specjalistyczny przyrząd zwany dobiegometrem. Co warto o nim wiedzieć? To urządzenie przystosowane do mierzenia realnego czasu zatrzymania układu wykonawczego. Na bazie pomiarów można zaś potem ustalić odpowiedni dystans wyposażenia ochronnego od miejsca albo strefy zagrożenia. To istotne. Dobiegometr na bieżąco dokonuje pomiaru ruchu elementu, który może stwarzać zagrożenie dla pracownika. Jak to wszystko działa zaś w praktyce? Moment wyzwolenia aktywatora (jest to przecięcie promieni kurtyny) jest wyznaczany na bazie analizy ruchu elementu wykonawczego. Za ten moment uważa się osiągnięcie maksymalnej prędkości elementu. Porządny dobiegometr dostarcza takich właśnie informacji, które są bardzo przydatne pod kątem bezpieczeństwa pracowników.

Dobrej jakości urządzenia z tej kategorii posiada w swojej ofercie RAControls. Ta firma z Katowic (jej siedziba znajduje się przy ul. Kościuszki 112) ma doświadczenie i bardzo dobre opinie. W ofercie jest dobiegometr SAFETYMAN DT2. Warto podkreślić, że to jeden z najlepszych sprzętów tego typu, który jest dostępny na rynku. To model, który cechuje się m.in. bardzo wysoką precyzją pomiaru. Poza tym jest niezawodny i prosty w kontekście obsługi. Opisywane urządzenie zostało wyposażone w aktywator, który pozwala zasymulować próbę wejścia w strefę niebezpieczną. Kolejnym istotnym elementem jest czujnik, który ma za zadanie mierzyć prędkość ruchu. Co jeszcze jest ważne? Użycie dobiegometru od RAControls powoduje, że nie trzeba ręcznie obliczać dystansu. A to zawsze jest przecież obarczone ryzykiem błędu.

Jeśli chcesz podnieść poziom bezpieczeństwa, to zdecyduj się na sprawdzone rozwiązania!