Jak wygląda przegląd techniczny tarnów

Przegląd techniczny, który każdy właściciel samochodu musi wykonać raz do roku w licencjonowanej stacji kontroli pojazdów, nie powinien być traktowany jako przykry obowiązek, lecz jako usługa, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy i innym uczestnikom ruchu drogowego.

Zastanawiając się nad sensownością przeglądów technicznych, warto wziąć pod uwagę, że auto, które jest w dobrej kondycji, nie popsuje się w najmniej odpowiednim momencie. Ponadto brak ważnego przeglądu, skutkować może natychmiastowym zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego, w przypadku kontroli policyjnej, natomiast w razie wypadku, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Opłaty za wykonanie przeglądu technicznego są jednolite na terenie całego kraju i określone są w rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.:

 • 99,00 PLN dla samochodu osobowego do 3,5 tony
 • 161,00 PLN dla samochodu wyposażonego w instalację gazową
 • 98,00 PLN dla pojazdu rejestrowanego w  Polsce po raz pierwszy

Przegląd techniczny Tarnów obejmuje:

 • Identyfikacja zgodności numerów VIN
 • sprawdzenie poprawności ustawienia i działania oświetlenia
 • sprawdzenie przepuszczalności szyb
 • zbadanie stanu ogumienia
 • określenie stopnia korozji
 • sprawdzenie kondycji układu wydechowego, wraz z pomiarem emisji spalin
 • sprawdzenie stanu zawieszenia
 • sprawdzenie działania układu hamulcowego i kierowania
 • kontrola ważności homologacji na butlę gazową oraz szczelności całego układu ( w przypadku samochodów wyposażonych w instalację gazową)

Jeśli przegląd techniczny Tarnów, przebieg pomyślnie, w dowodzie rejestracyjnym zostaje umieszczona pieczątka, data wykonania badania i podpis osoby, która dokonała przeglądu. Jeśli jednak wadliwość pewnych elementów lub układów w samochodzie budzi poważne zastrzeżenia, wówczas kierowca otrzymuje polecenie wykonania niezbędnych napraw w ciągu 14 dni. Po ich wykonaniu przeglądem objęte są tylko części i układy naprawiane i opłata za ten dodatkowy przegląd jest niższa. Jeśli jednak kierowca pojawi się na ponownym przeglądzie po upływie dwóch tygodni, wówczas będzie musiał ponownie uiścić opłatę w 100% jej wysokości.

W sytuacji, gdy dokonujący przeglądu uzna, że stan techniczny samochodu, zagraża bezpieczeństwu, wówczas ma obowiązek odebrania dowodu rejestracyjnego kierowcy i wysłania go do organu wydającego. Dopiero po usunięciu wszystkich newralgicznych wad i usterek, dowód rejestracyjny zostanie zwrócony kierowcy.

Przegląd techniczny samochodu, nie jest tylko sposobem na czerpanie korzyści finansowych od posiadaczy aut. Jest to badanie, które nie mobilizuje kierowców do regularnego usuwania mniejszych i większych wad, ale również pozwala na wyeliminowanie z ruchu drogowego tych aut, których stan techniczny rodzi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych.